VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

portálu hostime.cz společnosti itx.cz

Článek I. Poskytované služby

Veškeré poskytované služby, jejich nastavení, technické specifikace, stejně jako možnosti výběru a cenové hladiny domén, či veškeré firemní kontakty jsou detailně zpracovány na hostime.cz. Ceny u všech položek jsou uváděny bez DPH.

Veškeré garance jsou platné pouze pro aktuálně podporované technologie.

U specifických objednávek lze individuálně posoudit a stanovit nadstandardní podmínky i služby. Jednání o výjimkách, jejich výši a charakteru určuje majitel společnosti itx.cz – Karel Neugebauer.

Článek II. Ochrana, uchovávání a obnova dat

S veškerými poskytnutými daty klientů zacházíme nanejvýš profesionálně a s plným vědomím mnohdy katastrofálních následků při jejich ztrátě či zneužití.

Samozřejmostí je závazná mlčenlivost všech pracovníků firmy itx.cz s vyloučením úniku informací jakýmkoliv třetím osobám. Veškeré získané údaje a skutečnosti budou použity výhradně v souvislosti s poskytováním služeb klientovi a pouze v rámci firmy itx.cz.

Pro případ jakékoliv nehody jsou data navíc zálohována i mimo hlavní serverovnu. Díky tomuto postupu je lze obnovit minimálně týden zpětně po jednotlivých dnech. Při opakovaných obnovách může být tato služba zpoplatněna.

Článek III. Platební podmínky

Fakturace probíhá elektronicky v PDF formátu vždy začátkem kalendářního roku a to na aktuální kalendářní rok. Na jediné faktuře budou vyúčtovány veškeré služby klienta pro aktuální rok. Faktura bude doručena na komunikační email objednatele. Při změně komunikačního emailu/mobilu je proto nutné nás informovat. Papírová fakturace pozemní poštou je možná za příplatek 90,- Kč. Klientům, kteří začali využívat našich služeb až v průběhu roku, účtujeme pouze poměrnou část služeb pro dané období. Při odesílání plateb ze zahraničí je nutno zadat v režimu poplatků na straně odesílatele.

Splatnost faktur je deset kalendářních dnů. Nebude-li platba provedena v tomto termínu, bude klient upozorněn upomínkou e-mailem. Pokud do sedmi kalendářních dnů od zaslání e-mailu nebude platba opět provedena, dojde k zablokování přístupu k hostingu (vypnutí FTP, mailů, MySQL) a zároveň vystavení upozornění o nezaplacení místo dané webové stránky.

Znovuobnovení služeb je pak možné pouze po uhrazení veškerých finančních pohledávek a je navíc zpoplatněno částkou 300,-Kč. Klient po uhrazení všech pohledávek po zablokování služeb musí kontaktovat hostime.cz s případným postupem.

Při opakovaných problémech s platební morálkou budou služby odstaveny i bez předchozí upomínky.

Článek IV. Ukončení hostingu

Hostingové služby se prodlužují na další rok automaticky. Žádost o zrušení hostingu je nutno podat písemně (postačí na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Nutno tak učinit do započetí následujícího fakturačního období. Nelze požadovat vrácení poměrné částky z již započatého a písemně předem neukončeného, nového fakturačního období.

Článek V. Ostatní

Webové systémy, které nadměrně zatěžují hostingový server či jinak zneužívají hostingu (např. spamování), mohou být vyřazeny z provozu do doby vyřešení problému. Z tohoto důvodu je nutné, aby veškeré formuláře a přístupy do administrací známých CMS byly ošetřeny adekvátní technologií (nejlépe htaccess filtrem na IP), která zabrání útokům a přetěžování serveru.

Vrácení peněz za hostingové služby je možné pouze při nedodržení dohodnuté technické specifikace nebo na základě oboustranné dohody.

Weby klientů, kteří neuhradili za služby a více než 30 dnů neodpovídají ani na jeden z pokusů o komunikaci (email/mobil/sms), je možné zrušit bez náhrady. Faktury zůstávají platné a budou předány k vymáhání.

Platnost těchto obchodních a platebních podmínek je stanovena na dobu neurčitou, počínaje datem jejich zveřejnění na portálu hostime.cz.

Objednávkou a následně úhradou nabízených služeb klient souhlasí s jejich zněním.