Níže zveřejňujeme informace k GDPR a ochraně osobních údajů.

  • Uchováváme pouze data o svých zákaznících, tudíž na ně máme právní důvod (například nelze vyžádat jejich výmaz)
  • Neuchováváme a nikdy jsme neuchovávali citlivé data
  • Nezasíláme, a nikdy jsme nezasílali žádné hromadné obchodní sdělení (tzn. jakékoliv nabídky zboží/služeb)
  • IT vybavení které používáme, splňuje nejvyšší možné bezpečnostní normy (šifrování dat, biometrické snímače přístupu, interní kamerové systémy v prostorách firmy pro evidenci vstupu, atd.)
  • K osobním údajům umožňujícím identifikovat zákazníka má přístup pouze jediná osoba (majitel firmy), ostatní technici/účetní/externí pracovníci/atp. pracují pouze s informacemi, které nejsou považovány za „osobní údaje“ a nelze dle nich klienta identifikovat
  • Ochrana dat (našich i klientů) a mlčenlivost pro nás byla a je vždy nejvyšší prioritou