V červnu 2023 budeme měnit HW platformu u všech našich služeb. Dojde k navýšení výpočetních výkonů CPU a veškerá disková pole budou provozována výhradně na NVME. Toto by mělo mít za následek další zrychlení Vašich projektů. V rámci tohoto budeme provádět i hlubší bezpečnostní audit a případnou aktualizaci služeb

Ohledně emailových služeb doporučujeme klientům implementaci DKIM a SPF, které již například Google začíná vyžadovat. Bohužel SPF nemůžeme implementovat automaticky u všech, a proto je nutné si implementaci vyžádat z Vaší strany.